matilde-foundation-logo_

Matilde Foundation

фондация "Матилде

ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ

  • Юридическо лице с нестопанска цел, създадено за извършване на дейности от частен интерес
  • Автономен, нерелигиозен и неполитически орган, вдъхновен от принципите на морала и почтеността
  • използва дарения и ресурси, за да гарантира постигането на своите цели.
  • Работи с безплатен доброволен труд
  • Откриване на клонове в страните от ЕС и в останалата част на света

ЦЕЛ И ДЕЙНОСТИ НА ФОНДАЦИЯТА

  • Дейности от името на членовете на семейството и наследниците на основателя
  • Закрила на децата, нуждаещи се от грижи, независимо от тяхната расова, етническа или религиозна принадлежност
  • Помощ за приобщаване на деца със специални образователни потребности
  • Помощ за хора, които се нуждаят от помощ, подкрепа и защита
Gruppo di volontari che aiutano nel centro profughi ucraino guardando la telecamera, concetto di conflitto russo.

За даренията:

UNICREDIT
IBAN: BG75UNCR70001525150478
BIC: UNCRBGSF